17.1.10

Mihail R. Nicolescu - Şcoala primară No. 8 Băeţi (1934). În prezent, şcoala „Sfântul Vasile”.

Următorul extras din Istoricul şcolii primare No. 8 de băeţi de Mihail R. Nicolescu, publicat în 1934, Tip. Federala „Prahoveană”, Ploeşti, este o pagină caracteristică din evoluţia şcolii primare la Ploeşti:

Încă înainte de 1876, funcţiona pe str. Elena Doamna, şcoala primară domnească No.2 de baeţi condusă de renumitul Vasiliade.

În anul 1876, pr. Nicolae Ioachimescu vinde primăriei Ploeşti hanul său, chiar pe locul unde este scoala Nr.8 de baeţi acum.

La acest han poposeau chervanele şi carele, în drumul Câmpinii.

Cu mici reparaţiuni s’a amenajat şi denumit apoi hanul, şcoală. Dela 1876 şi până în 1930, Mai în 21, când s’a dărâmat, i se făcuse oarecare schimbări; dar nimeni nu se gândea să astupe hrubele de subt clase, care trăgeau aşa de tare - încât aveai impresia, mai ales când se isprăveau lemnele, că te trag de picioare în pivniţă.

Şcoala aceasta era considerată ca un fel de „Poarta a Erusalimului” de dascălii din oraş. Cred că nu sânt 10 din institutorii din Ploeşti, care să nu fi trecut pe la această şcoală. Veneau şi, peste cel mult un an, plecau.

Am fost printre cei care am bravat curentul depe gangul cu porţi sistem „Bastilia”; şi sănătatea mea şi acum se resimte de pivniţele şi răceala ce-ţi strângea tâmplele.

Aşadar, în 1876, şcoala domnească No.2 se muta în acest han, cu două posturi, cl. III-a şi IV-a.

„Atestatul”, cum se intitulau atunci certificatele, Nr.37 din 22 August 1876 - 1877 mi-a fost dăruit, pentru şcoală, de titular, d. Iordan Rădulescu cu vorbele: „Ia-l , domnule director; nu-mi mai trebue…” Aceste atestate dovedesc că a început numai cu 2 posturi, deoarece cl. I-a si a II-a sînt adnotate cu vorbele „A urmatu la şcoala Privată”.

Au fost în adevăr, înainte de 1876, în această suburbie două şcoli particulare, după mărturia bătrânilor din suburbie şi în special a pr. A. Burada şi a d-lui Ing. Ioachimescu.

Una, şi cea mai veche, condusă de dascălul Ghiţă - pronumele nu se ştie - funcţiona în casele din curtea bisericii, în căsuţa ce se vede si azi.

A fost preluată apoi de preotul Bănică şi în 1875 a avut cinstea să aibă profesor şi pe I. P. S. Sa Mitropolitul Pimen al Moldovei, întăi ca seminarist-absolvent şi apoi ca diacon la biserica „Sf.Vasile” din această suburbie.

Această şcoală avea 100 elevi.

Altă şcoală particulară se înfiinţează de pr. N. Ioachimescu, în casele sale, azi Duque, - acel preot, mare animator şi după cât se ştie unul din iniţiatorii clădirii liceului din Ploesti.

Şcoalele acestea particulare funcţionau cu cl. I-a si a II-a. Elevii care voiau sa meargă mai departe, dădeau examen la sc. No. 2 Domnească, şi învăţau cl. II-a si IV-a.

Copii din aceste şcoli particulare plăteau un „fişic” pe an de 4 franci, în monede de câte 10 bani. Cei bogaţi dădeau 2 lei pe lună.

Învăţau carte bună, multă religie, catehism, şi în special Joia şi Sâmbăta cântau psalmii şi alte cântări de strană.

La eşirea din clasă se repeta, cu glas tare, tabla lui „Pitagora” - tabla înmulţirii - „simplă şi dublă sau tabla mare”, dupa expresia însăşi a unui bătrân, elev pe atunci, aşa că vecinii şcoalei ştiau când e ora 12 şi de departe strigau: „Gata-i masa, că şcolarii popii bat tabla mare”.

Şcoala domnească No. 2 era privită ca sperietoare de elevii dela cele private, deoarece se exagerau, oarecum, măsurile de disciplină. Aşa, în 1877, cînd au intrat Cazacii în curtea şcoalei, elevii au rupt-o de frică la fugă, pe geamuri, în hazul Cazacilor.

Directorul, cu glas de tunet şi nuia mai mult baston, i-a potolit, i-a liniştit, încât chiar Cazacii luaseră poziţia de drepţi.

Era inspectată foarte des de revizorul şcolar, care trăgea întâiu „la putina cu apă” să vadă, cum e ţinută.

A funcţionat subt acest număr, No. 2, până în anul 1897, luna Septembrie, cînd şcoalele mixte din oraş au devenit urbane şi s’au desfăcut în şcoli de baeţi şi fete, separat.

În acest an - 1897 - a devenit No. 8 baeţi şi a funcţionat cu două posturi, primind baeţi şi dela şcoala mixtă No. 4 din suburbia „Sf. Ecaterina”, care se desfiinţase, dovedindu-se aceasta cu registrele matricole care au fost predate şcoalei No. 8 baeţi.

Şcoala mixtă No. 4 fusese subt conducerea venerabilului învăţător pensionar Ionescu-Lungu şi care, după aprecierile ce le făcea în cataloage şi matricole asupra purtării elevilor, se vede cât era de devotat educaţiei copiilor.

Şcoala No. 8 a funcţionat cu două posturi pâna în anul 1901, cu un numar de circa 115 elevi; în 1902 se fac trei posturi şi şcoala are 142 elevi.

În 1903 se mai creiază un post, mergând până în 1908 cînd se desfiinţează postul al patrulea şi nu se reinfiiţează decât în 1912. În acest interval, cl. IV-a o făceau elevii la scoala No. 2 baeţi, pe str.Vasile Lupu.

După războiu, în 1919, şcoala capată postul al cincilea, iar între 1923 şi 1931 se ridică la şapte posturi.

A funcţionat cu organizarea, descrisa până aci, în vechiul local - hanul drumeţilor câmpineni - până în 1931, Mai 21, când primarul de atunci d. C. C. Brezeanu a dispus dărâmarea.


...La 21 Mai, topoarele primăriei loveau de zor pentru dărâmare şi a fost o minune că nu s’a întâmplat moarte de om, aşa erau zidurile de măcinate.

Doi ani elevii a 3 clase dela scoala No. 8 baeţi au fost adăpostiţi pe la şcolile învecinate - No. 7 şi No. 2, iar restul de 5 posturi şi atelierul au funcţionat în piaţa Obor No. 25, în vechiul local de şcoala, No.3 fete, în dosul Halelor.

În acest interval se va lucra de zor la noul local…

Arhitectul primăriei, d. Popovici, cu artă rară a supravegheat lucrarea, armonizând soliditatea cu estetica, unind higiena cu cerinţele unei şcoli moderne, complect înzestrată.

În prezent şcoala funcţionează cu 8 posturi.

Acum, se poate vedea la şcoala noastră: Un început modest de muzeu şcolar; farmacia şcolară ce-am înfiinţat-o făcând apel la farmaciile din localitate; material didactic, cartonat ori ramat, suficient pentru şcoală; o orgă pentru corul şcoalei luată cu banii donaţi de Banca pop. „Sf. Vasile”, care a răspuns aşa de frumos la apelul meu.

Se poate vedea cum sunt ajutaţi elevii săraci la Septembrie cu carţi de şcoală şi la Crăciun cu obiecte de îmbrăcăminte, după cum marturisesc dosarele dela arhivă; cor şcolar mixt - premiat al 2-lea la concursul de muzică, ţinut pe judet în Iunie 1934; o „casă de sfat şi citire” precizată în consfătuirea dela 8 Februarie a.c.; serbări şcolare, lucrări cu elevii, din plastilină, etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu