2.5.10

Elena A. Negoescu - Istoricul şcoalei primare No. 2 de fete din Ploeşti (1934). În prezent, şcoala gimnazială „Elena Doamna”.

Această şcoală a fost înfiinţată de familia Brâncoveanu înainte de anul 1860, făcând parte din „Administaţia Aşezămintelor Brâncoveneşti”. Dl N. C. Racovitză Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Principatele Unite a României cu No. 15.525 din 28 Sept. 1862, ordonă că: Administraţia Aşezămintelor Brâncoveneşti, în urma deciziunei luată de Guvern şi oprobată de Măria Sa Domnitorul a trecut această şcoală la Minister şi că dela primirea acestei ordonanţe nu se va recunoaşte altă autoritate decât Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, la care se va îndrepta toate cererile. - Această ordonanţă era adresată Dnei Directrice Maria Genini, a şcoalei de fete Brâncoveneşti din Ploeşti. Şcoala s’a numit Externatul de fete No. 2 din Ploeşti. Din Septembrie 1862, Institutricele dela această şcoală au început a primi salariile dela Stat, iar chiriile, servitorii, cheltuielile mărunte, reparaţiuni, etc. să se plătească de Municipalitate după angajamentele ce singură s’a luat prin raportul No. 2190 din 2 Sept. 1863. Autoritatea şcolară din Ploeşti i se zicea: „Institutorul Superior din Ploeşti care era Dl M. I. Georgescu şi Drăgoşescu”. - La Septembrie 1863, autoritatea şcoalară se numea „Comitetul şcolar din Prahova” având ca membri pe Dl Negulescu şi I. Baldovin. În Ianuarie 1864 corespondenţa era semnată de Dl Ministru D. Bolintineanu şi se trimetea şcoalei pe adresa „Doamnei Institutoare superioare a şcoalei No. 2 din Ploeşti” şi adesea „Doamnei Institutrice superioare” etc - Aceasta spre a se distinge de celelalte doamne institutrice, care nu erau directoare. - Ca profesori avea: un preot care preda Religia, un profesor care preda Lb. Română şi o directoare pentru lucru de mână şi ad.ţia şcoalei. Avea numai trei clase. Obligativitatea învăţământului s’a început aci prin actul Primăriei Comunei Ploeşti cu No. 3581 din 8 Oct. 1866, care trimite şcoalei un tablou de fetele din Circ. I având etate de 8 ani, pe suburbii, astfel: Mahalaua Sf.tei Treimi 39 fete, 2) Mahalaua Sf.tul Vasile 26 fete; al 3 Mahalaua Sf.tul Ion 23 fete; al 4 lea Mahalaua Sf. Spiridon 34 fete; al 5 lea Mahalaua Sf. Gheorghe Nou 60 fete; Mahalaua Sf.ta Vineri 49; al 7 lea Mahalaua Sf.ţii Apostoli 8 fete; Mahalaua Sf. Niculae-Vechi 17 fete, în total 255 fete cu etate de a fi înscrise la şcoală. În anul 1867 şcoala avea 4 clase, I şi II unite. Şcoala a funcţionat în local închiriat pe Str. Câmpinei, unde se plătea anual ca chirie 2000 lei. La 2 August 1874 Primăria Ploeşti cu No. 4638 comunică ca Circ. şcoalei va fi numai: Sf. Ioan, Sf. Vasile, S.ta Treime, probabil când s’a înfiinţat şi şcoala No. 3 de fete. La 18 August 1877 Ministrul Instrucţiunii Publice cu No. 8430, comunică ca Dna Directoare să predea şi clasa IV, care se înfiinţează în acest an şi totdeodată se despărţeşte la şcoalele de fete clasa I de a II-a. Cu raportul No. 88 din 10 Sept. 1877 şcoala de fete No. 2 trimite Primăriei Ploeşti 800 grame scamă fină, spre a servi soldaţilor răniţi pe câmpul de luptă. În anul 1880 se înfiinţează clasa IV separat de a clasa III, cu ord. No. 13.400 din 7 Oct. al Ministerului Instrucţiunii Publice. - În anul şcolar 1891-1892 şcoala a funcţionat în local închiriat din Suburbia Sf. Ioan, Str. Vălenilor No. 397 cu chiria anuală 1800 lei. Cu începerea anului şcolar 1896-1897 şcoala s’a mutat în localul propriu din Str. Elena Doamna, unde se află şi astăzi. Locul s’a cumpărat de Primărie dela Dl Procopie Popa Naciu, în suprafaţă de 2186 m2 în anul 1895. - În 1915 a fost numită ca directoare şi institutoare Dna Maria Duşescu. Şcoala avea 4 clase, ce funcţionau dimineaţa şi două ore după amiază. - Începându-se războiul mondial, şcoala s’a prefăcut în spital românesc, iar cursurile se făceau în acest timp la şcoala din Str. Popa Farcaş, numai după prânz, azi şcoala primară de băeţi No. 10. Odată cu intrarea nemţilor, şcoala s’a transformat în spital german. Localul şcoalei fiind ruinat de nemţi, a fost reparat de Dna Maria Duşescu cu bani scoşi din serbări şcolare. După război şcoala a funcţionat iar în local propriu avînd 4 clase ordinare şi 4 clase divizionare. Cursurile se ţineau pe jumătăţi de zile. În anii 1921-1922 şi 1923 a funcţionat pe lângă această şcoală, o şcoală industrială, în care se preda afară de carte: pălării, ţesătorie, cusături naţionale, împletituri de papură şi răchită, croitorie, etc. Profesorii erau plătiţi de Ministerul Muncii. În urmă s’a plătit o maestră de croitorie de către Comitetul şcolar cu 400 de lei pentru 3 ore săptămânal. În anul 1924 se înfiinţează cursul complimentar, adică şcoala primară să fie cu 7 clase. - În anul 1927 s’a scos prima serie de 15 absolvente a 7 clase. - În anul 1928 au absolvit 7 clase 22 eleve. În 1929 au absolvit 15 eleve. La 2 Oct. 1929, conducerea şcoalei a luat-o Dna Elena Negoescu, în locul Dnei Maria Mărculescu, eşită la pensie. - Dela 1929 şcoala a funcţionat cu 7 clase, având 2 ateliere; unul de croitorie şi lengerie sub conducerea Dnei Elena Tizrătăşanu, şi altul de ţesătorie, înfiinţat la 15 Noembrie 1933, înfiinţat sub conducerea Dnei Ecaterina Stancu. - Pe lângă această şcoală funcţionează şi o cantină şcolară, în mod gratuit elevele sărace dela cursul complimentar în număr de 50-60 eleve. Tot pe lângă această şcoală se află înfiinţată încă din 1922 „Secţiunea Crucii Roşii a Tinerimii” care în ultimul timp a luat o desvoltare şi mai mare. În Noembrie 1933 s’a înfiinţat şi o farmacie şcolară, şi biblioteci pe clase, muzeu. - Populaţia şcoalară în anul şcoalar 1934-1935 este următoarea: Clasa I 59 eleve. Clasa II A 30. Clasa II B 30. Clasa III 54. Clasa IV 52. Clasa V 63. Clasa VI 40. Clasa VII 14. În anul 1930 au absolvit 7 clase 10 eleve, în 1931 au absolvit 16, în 1932 au absolvit 5, 1933 au absolvit 5 eleve, 1934 au absolvit 14. -
Directoare, Elena A. Negoescu
Ploeşti 15 Iunie 1934. -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu