17.1.10

Ion Simionescu - Orase din Romania (1925)

Ca să-l vezi în întregime, un singur punct de observaţie îţi poate sluji: Foişorul dela Primărie. Fii prudent însă la urcare, căci unele trepte lipsesc, iar acolo unde veghiază pompierii, un pas greşit poate să-ţi fie fatal.

De sus din foişor, priveliştea e minunată. O roată mare de verdeaţă presărată cu petele luminoase ale căsuţelor dinspre margine sau cu acele mai mohorâte, ale bisericilor scunde având turnurile învălite peste tot cu tablă. Numai Biserica Sf. Împăraţi e cu pretenţiune de monument. Pleşuvia se ţine în centrul negustoresc. De jur împrejurul cetăţii de verdeaţă, se înalţă hornurile fabricilor. Spre miazănoapte e Wega, spre apus e rafinăria Americano - Română, spre miazăzi e Astra şi fabricile metalurgice, nu mai puţin de 14 rafinării de petrol se ţin aproape lanţ pe lângă fabrici de postav, metalurgice, ateliere mecanice, cărămidării sistematice, mori mecanice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu